Dobrodošli!

Želja Univerziteta u Beogradu je da pomogne svim svojim članicama, i celokupnoj naučno-istraživačkoj zajednici Srbije, da na lak način dođu do informacija o novom programu EU za istraživanje i inovacije pod nazivom „Horizont 2020“.

Osnovni cilj sajta je da na praktičan način

  • pomogne u pristupanju H2020 – terminologija, metode rada i alati
  • prati aktuelnosti – pozivi, događaji, online prenosi
  • pruži uvodne informacije o H2020.

Primarna tema biće program Horizont 2020 ali će se u zavisnosti od interesovanja, objavljivati informacije i o drugim namenskim programima EU.

Tekstove na portalu treba koristiti kao pomoć učesnicima na H2020 pozivima. Preporučujemo da se pročitaju i detaljna uputstva (uvek je dat link) na zvaničnim H2020 veb stranicama. Sve instrukcije i uputstva nastala su kao RCUB lično iskustvo prilikom (uspešne) prijave u novom ciklusu.

Ispod svakog teksta postoji mogućnost dodavanja anonimnog komentara ili postavljanja pitanja. Ohrabrujemo Vas da koristite ovu mogućnost, a mi ćemo se potruditi da na pitanja odgovorimo. Na taj način će portal postati korisniji za sve učesnike u H2020 projektima.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Comments are closed