Preduslovi formiranja projektnog konzorcijuma

Preduslov svega je da se sačeka objavljivanje poziva čiji se cilj(evi) poklapa sa idejom o mogućem rešavanju problema. Prilikom dostavljanja predloga projekta Evropskoj komisiji na ocenjivanje, veoma važan deo predloženog projekta je konzorcijum partnera. Treba sastaviti konzorcijum od zainteresovanih strana za eventualni rad na budućem projektu. Pozvani partneri se upoznaju sa idejom projekta i svojom budućom ulogom u njemu. Zatim, potpisuju „pismo o namerama“ kojim iskazuju zainteresovanost da uzmu učešće na projektu. Nije neophodno, ali Evropska komisija ukazuje i na prednosti potpisivanja konzorcijumskog ugovora.

Generalno svaki konzorcijum mora da ima:

  • Ekspertizu – stručne kadrove
  • geografsku pokrivenost – transnacionalnost
  • raznolikost organizacija – zavisi od poziva ali generalno je dobro da su u sastavu akademske institucije i mala i srednja preduzeća

Ne postoji ograničenje u broju partnera u konzorcijumu i broj varira od teme, tipa projekta, fondova itd. Praksa je pokazala da bi koordinator projekta trebao da bude iskusan partner. Kako EU u programima stalno potencira transnacionalnost, to podrazumeva saradnju između više partnera iz više zemalja članica EU, pridruženih zemalja  članica i/ili partnerskih zemalja za međunarodnu saradnju. Najčešći minimum uslova su 3 partnera iz 3 zemlje članice ili pridružene zemlje. U slučaju saradnje sa partnerskim zemljama (npr. Rusija), minimum su 4 partnera po 2 iz članice EU i 2 iz partnerske zemlje.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.