Ostali EU programi

U zavisnosti od interesovanja čitalaca, objavljivaćemo dodatne informacije o ostalim fondovima EU koji su dostupni fizičkim i pravnim licima iz Srbije.

Ako ste zainteresovani za detalje nekih od sledećih programa, imate nekih nedoumica i sl.možete poslati mail autoru ili pri dnu strane ostaviti komentar koji će biti javan.

Od navednih programa treba imati u vidu da COST se transformiše i ubuduće će biti dosta usmeren na radne pakete Horizonta 2020. Zatim SEE TCP je relativno velik program, mada zvanično je jedan od osam IPA Programa prekogranične saradnje. TEMPUS program kao takav od 2014.neće postojati. EU je formirala novi program Erasmus+ koji će objediniti nekoliko programa za obrazovanje, treninge, mlade i sport.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

One Comment

  1. Prof. dr Olivera Novitovic

    Da li radovi objavljeni u okviru TEMPUS programa, kao i radovi objavljeni na međunarodnim časopisima a čije sam objavljivanje sama finanisarala mogu da se refinansiraju?_ Radila sam 40 godina u VPTS UŽICE u vrlo teškim uslovima. Vrlo sam posvećena radu i nauci a to je moj život. Potrebna mi je podrška.
    Veliki pozdrav od Prof. dr Olivere Novitovic

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.