Prijavljivanje projekta

Pre svakog apliciranja neophodno je znati:

Prijavljivanje svakog projekta je dosta zahtevan proces. Finansijska sredstva se dodeljuju po unapred definisanoj proceduri i za unapred detaljno isplanirane i razrađene projekte. Konkurisanje za sredstva iz fondova EU zahteva opšte znanje o istim kao i o pravilima i smernicama Evropske komisije. Zatim treba posedovati, može se slobodno reći, stručno znanje za sprovođenje planiranja, pravilnog pisanja i predlaganja projekta. Sve informacije i kompletna dokumentacija je dostupna u okviru specijalne platforme Participants Portal za H2020 ili osnovne web prezentacije H2020.

Horizont 2020 je pretrpeo dosta izmena u odnosu na prethodne programe EU, pa tako se promenila i matrica procesa apliciranja.

Faze prijavljivanja projekta tokom H2020 su:

  • Najave poziva i njegovih tema
  • Pokretanje poziva
  • Podnošenje predloga projekta
  • Pregled predloga i ocenjivanje
  • Obaveštajno pismo
  • Pregovaranje o ugovoru
  • Početak projekta

Dve su velike razlike koje treba napomenuti.

1. Kada se podnese predlog projekta, on se kasnije ne može dopunjavati. Nema više dvofaznog sistema evaluacije gde su evaluatori prepoznavali dobar projekat i koji je u nečemu bio manjkav, pa su ukazivali na brze izmene. Sad, kako se napiše, tako je. Drugo je proces.

2. Kompletan proces prijavljivanja projekta, a potom i vođenja projakta, odvija se elektronski tj.online preko Participants Portal za H2020. Sve je online, pa čak i potpisivanje ugovora ili na primer predaja godišnjih finansijskih izveštaja.

Na stranicama portala u okviru dela „Kako da…“ detaljnije su opisane procedure nekoliko važnih segmenata procesa učešća u H2020. Možete pogledati i snimak webinara kako koristiti novi portal održan 24.6.2014. koji je namenjen korisnicima koji su prošli početnu fazu upoznavanja i korišćenja portala.

Veoma je važno poznavati program za čije fondove aplicirate jer se pozivi i podobnost prijavljenih projekata vezuju za određene delove programa i njegove ciljeve. Dešava se da dobri predlozi projekata propadnu samo zato što nisu u okviru pravog cilja, odnosno poziva koji to pokriva. Na primer, FP7 se delio na 4 osnovna programa. Oni se opet dele na određene tematske oblasti. Svaka tematska oblast ima definisane probleme (Challenges) čijem rešavanju se teži. U okviru svakog problema postoje ciljevi (Objectives). Konačno, svaki poziv (Call) targetira poneki cilj u okviru problema.

Prilikom prijavljivanja projekta najvažnije je da se iznese ideja kako će projekat pristupiti rešavanju dela problema i pokušati da ostvari cilj kojim se teži u pozivu.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.