O LEARu

Sve podatke o instituciji održava LEAR (Legal Entity Appointed Representative).  Za svaku instituciju koja ima svoj PIC postoji samo jedan LEAR, i zadužen je da podaci o instituciji budu tačni i ažurni. Dodatno, jedino LEAR dodeljuje (i može izmeniti) imena i funkcije osoba nadležnih za digitalno potpisivanje ugovora i izveštaja (i pravne i finansijske). Svi koji treba nešto da potpišu moraju biti registrovani korisnici PP (Participants Portal).

Funkcije LEAR-a su administrativne i preporuka je da tu funkciju obavlja neko od administrativnog osoblja. LEAR može nominovati svoju zamenu AA (Acount Administrator), a koji može raditi isto što i LEAR, osim što on ne može nominovati sledećeg AA. Registracija LEAR data je u uputstvu dostupnom ovde

 

Kako da utvrdite ko je LEAR u Vašoj instituciji?
U cilju zaštite ličnih imena i identiteta, predviđeno je da se LEARu obraćate preko e-mail forme. Na linku pronađite svoju instituciju i izborom CO, obratite mu se e-mailom.

Popis svih fakulteta i instituta u okviru Univerziteta u Beogradu sa PIC-om.

pronaci_LEARa

 

 

Obaveze LEAR-a
Pored osnovnih podataka o instituciji LEAR mora odrediti osobe koje su nadležne za potpisivanje (najčešće dakani i prodekani za finansije). Potpisivanje se obavlja ISKLJUČIVO elektronski/digitalno.LEAR unosi imena (sa e-mailovima) za:

  • Legal Authorized Signatory (LSIGN)
  • Financial Signatory (FSIGN)

Obe navedene osobe moraju imati svoje lične naloge u sistemu PP. Ako ih do tada nisu imali, dobiće e-mail kojim će im otvaranje naloga biti omogućeno.

LEAR - dodela potpisnika

 

Popis svih uloga u instituciji

Naziv uloge Ko je to Opis
Legal Entity Appointed Representative (LEAR) Osoba koju je organizacija odredila za održavanje podataka u sistemu EES (Electronic Exchange System). Nominuje tj. unosi u sistem LSIGN, FSIGN, AcAd. Održava podatke o instituciji.Može da vidi samo SPISAK projekata iz te institucije i njihove koordinatore.
Account Administrator (AcAd) Osoba koja menja LEARa kada je odsutan. Nije obavezno da postoji, ali je poželjno. Može sve što i LEAR osim da nominuje nove AcAD
Legal Signatory (LSIGN) Osoba ovlašćena da potpisuje sve dokumente u ime institucije. Elektronski potpisuje sva dokumenta koja mu dostavljaju koordinatori/učesnici projekata. Dokumenti se dostavljaju kroz EES.
Financial Statement Signatory (FSIGN) Osoba ovlašćena da potpisuje sve FINANSIJSKE dokumente u ime institucije. Elektronski potpisuje sva finansijska dokumenta koja mu dostavljaju koordinatori/učesnici projekata. Dokumenti se dostavljaju kroz EES.

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.