Strategija „Evropa 2020“

Strategija „Evropa 2020“ je opredeljenje EU za ekonomski rast do 2020. uz fokusiranje na tri međusobno povezana prioriteta. Za što efikasnije ispunjenje ovih prioriteta, Evropska unija je odredila sedam vodećih inicijativa u kojima su detaljno opisane specifične akcije koje treba da se ostvare na nivou zemalja članica ali i na nivou EU.

 1. Prioritet je – Pametan rast koji se tiče razvoja ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama (naučno- tehnološka istraživanja i razvoj, inovacije, obrazovanje i digitalno društvo).

Kao podrška i detaljniji planovi za realizaciju ovog prioriteta, definisane su tri inicijative:

 • Digitalna agenda – EU strategija za pomoć digitalnim tehnologijama, uključujući internet, da omoguće održivi ekonomski rast
 • Unija inovacija – ima za cilj da poboljša uslove i pristup finansijama za istraživanje i inovacije u Evropi, kako bi se osiguralo da se inovativne ideje pretvore u proizvode i usluge koji omogućavaju privredni rast i radna mesta.
 • Mladi u pokretu – sveobuhvatan paket političkih inicijativa o obrazovanju i zapošljavanju mladih ljudi u Evropi .
 1. Prioritet je – Održivi rast globalno konkurentne ekonomije koja istovremeno podstiče konkurentnost i proizvodnju, a pritom mora da bude resursno efikasna i ekološki održiva

Ovaj prioritet je podržan sa dve inicijative i to:

 • Resursno efikasna Evropa – pruža okvir za akcije u mnogim oblastima u cilju efikasnijeg i uravnoteženog iskorišćavanja resursa Evrope, pa učestvuje u kreiranju politika i planova u oblasti klimatskih promena, energetike, saobraćaja, sirovina, poljoprivrede, ribarstva, regionalnog razvoja, itd.
 • Industrijska politika za eru globalizacije – ogromna i široka inicijativa koja pokriva sve oblasti industije sa osnovnim ciljem da industrija EU ostane globalno konkurentna, uz prioritetno razvijanje malih i srednjih preduzeća, praćenje tehnoloških promena i prihvatanja klimatskih promena i nephodnosti energetske efikasnosti. Na neki način, ovo je integrativna inicijativa i najbolji pokazatelj uspeha strategije „Evropa 2020“ u praksi.
 1. Prioritet je – Inkluzivni rast koji podrazumeva ekonomiju visokog stepena zaposlenosti uz veću konkurentnost potrebama tržišta rada, koja stvara preduslove za borbu protiv siromaštva i socijalnu koheziju.

Inicijative koje su u ulozi akcionih planova za realizaciju ovog prioriteta su:

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

2 Comments

 1. Prof. dr Olivera Novitovic

  Implementacija projekata treba kontinualno da se prati, merljivost u realnom vremenu je prioritetna.

 2. Prof. dr Olivera Novitovic

  Evropske platforme su savršeno zamišljene, veliki broj istraživača treba da učestvuje u primeni standarda i politika. Razvoj koji se zasniva na znanju i inovacijama je održiv.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.