O finansijama

Svaki partner dobija deo dodeljenog budžeta kao pre-finansiranje, i to odmah na početku projekta. Od tog dela se 5% zadržava na računu projekta sve do završetka rada na projektu. Ostale rate se dobijaju nakon povremenih recenzija/provera rezultata koji se postižu na projektu, a koje su definisane odmah na početku projekta.

Izraženo formulama:

Tm = broj meseci koliko traje projekat

Rmi = broj meseci u kom su predviđene revizije projekta (i=1,2,3…)

Pre-finansiranje = Rm1 * 100/Tm (od toga se umanji 5% koji se dobijaju na kraju, ako sve bude u redu sa projektom)

Na primer:

Uslovi:

  • projekat traje 42 meseca
  • sredstva se ravnomerno raspoređuju tokom trajanja projekta
  • provere su predviđene u 12, 30 i 42 (završna recenzija) mesecu od početka

Finansiranje:

Na osnovu predviđenih uslova, potrebno je utrošiti 28% (do 12-og meseca), 43% (u narednih 18 meseci) i 29% (u poslednjih 12 meseci) projekta.

Kako EC predviđa predfinansiranje, sredstva se dobijaju u 4 rate i to:

  1. odmah na početku se dobija 23% predviđenog budžeta (=12*100/42-5)
  2. posle 1. recenzije u 12-om mesecu od početka, dobija se 28 % budzeta
  3. posle 2. recenzije u 30-om mesecu od početka dobija 29% budzeta
  4. na kraju projekta 15% (i još dodatnih 5%).

U ovom primeru je potrebno PRIVREMENO obezbediti 15% budžeta iz sopstvenih sredstava u periodu do druge recenzije.

Par napomena u vezi EC predfinansiranja partnera na projektu. Pojedine rate EC predfinansiranja mogu biti manje ili veće od predviđenih na početku projekta. To zavisi od toga da li je partner obavio sve predviđene aktivnosti i da li su te aktivnosti ostvarene sa predviđenom količinom utrošene radne snage. Osim toga, većina aktivnosti pojedinih partnera mogu biti fokusirane u određenom periodu projekta.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.