Kako da…

Celokupno prijavljivanje i upravljanje projektima u okviru Horizonta 2020 obavlja se elektronski. To uključuje i pripremu aplikacije po određenom pozivu, pripremu ugovora, sva potpisivanja, finansijska i programska izveštavanja i slično. Stoga je neophodno odmah obezbediti svoj lični nalog na H2020 informacionom sistemu. Postoje dva načina da se to obezbedi:

  • registracijom na portalu (PP – Participants portal)
  • aktivacijom linka u e-mailu koji ste dobili od koordinatora projekta (npr: You have been invited by IME Prezime (ime@di.uoa.gr – nchatzmi) to participate to the following proposal:…

Procedura registracije, kao i dobijanja korisničkog imena i lozinke je automatizovana, i kao i slični servisi, zahteva aktivaciju. Lozinku je potrebno menjati svakih 6 meseci, o čemu Vas portal uredno obaveštava e-mailom.

Sve vrste notifikacije i obaveštenja se dobijaju putem e-maila. Stoga je neophodno prilikom registracije uneti e-mail koji redovno proveravate.

Informacioni sistem za H2020 je zasnovan na jasnoj podeli uloga svih učesnika u projektu, kao i aktivnostima za koje su učesnici nadležni da sprovedu. U cilju uštede prostora na ekranu, na portalu se uvek ispisuju skraćenice. Stoga Vas upućujemo na rečnik skraćenica koji ćemo redovno održavati.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.