Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja za 2014.

Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za evropske integracije i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, pripremili su deseto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja za 2014, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji, za 2014. godinu.

Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Bookmark the permalink.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.